In landen van de Europese Unie (EU) mag je rijden met een geldig Nederlands rijbewijs. In landen buiten de EU heb je daarnaast soms een internationaal rijbewijs nodig. Als je in het buitenland gaat wonen gelden soms andere regels.

Tijdelijk verblijf in het buitenland met Nederlands rijbewijs

Ga je op vakantie? Of ben je chauffeur op een vrachtwagen of touringcar? En blijf je minder dan 6 maanden in het buitenland? Dan ben je een  “bestuurder in het internationale verkeer”.

In landen van de Europese Unie (EU) mag je aan het verkeer deelnemen met een geldig Nederlands rijbewijs. In landen buiten de EU heb je daarnaast soms een internationaal rijbewijs nodig. Dit is een gewaarmerkte vertaling van jouw huidige rijbewijs. Je kunt een  internationaal rijbewijs aanvragen via ANWB-verkooppunten.

Ben je jouw rijbewijs kwijt en ben je verhuisd naar een ander EU-land (of IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein)? Bij de RDW kan je een echtheidsverklaring aanvragen. Hierin staan persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.

Wonen in ander EU-land met Nederlands rijbewijs

Ga je in een ander land van de EU wonen? Dan kun je met jouw Nederlandse rijbewijs blijven rijden zolang dat geldig is. Als jouw rijbewijs verloopt, vraag je een nieuw rijbewijs aan in het land waar je woont.

Neem voor informatie op tijd contact op met de verantwoordelijke instantie in dat land.

Kom je later weer in Nederland wonen, dan kun je jouw buitenlandse rijbewijs weer omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Wonen in land buiten de EU met Nederlands rijbewijs

Als je in een land buiten de EU gaat wonen, is jouw Nederlandse rijbewijs niet altijd geldig. Neem in het andere land contact op met de instantie die rijbewijzen afgeeft. Deze kan je vertellen wat je moet doen om deel te mogen nemen aan het verkeer.

Woon je buiten de EU en verloopt jouw Nederlandse rijbewijs? Dan kun je een verlenging aanvragen via de RDW. Je hebt dan wel een correspondentieadres in Nederland nodig. Ook moet je de nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU of IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Bromfietsrijbewijs in het buitenland

Over het bromfietsrijbewijs zijn internationaal geen afspraken gemaakt. Bromfietsrijbewijzen van verschillende landen worden daarom onderling niet erkend. Ook kunnen de regels per land verschillen.  Controleer voor jouw reis bij de verantwoordelijke instantie welke regels gelden in het land waar u naar toe gaat.

Bron: rijksoverheid.nl