Om te mogen rijden moet je geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet je een formulier invullen met vragen over jouw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of je rijgeschikt bent. Misschien moet je een aanvullende medische keuring ondergaan. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer.

Wanneer beoordeling door het CBR?

Het CBR houdt in de gaten of bestuurders fit genoeg zijn om te rijden. Het CBR kan jouw rijgeschiktheid moeten beoordelen:

  • Doe je rijexamen? Dan moet je eerst een Eigen verklaring invullen. Als je één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, wordt jouw rijgeschiktheid onderzocht.
  • Ben je 75 jaar of ouder? Dan word je gekeurd als je jouw rijbewijs verlengt. Op hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. En die problemen kunnen invloed hebben op het rijden.
  • Bestuur je een vrachtauto (rijbewijs C) of bus (rijbewijs D)? Dan is de kans groot dat je veel uren op de weg zit. Ook zijn deze voertuigen groot en zwaar. Er is daarom een groter risico voor de verkeersveiligheid. Daarom word je gekeurd als je jouw rijbewijs verlengt. Ook nieuwe bestuurders worden bij de eerste aanvraag gekeurd. De keuringsarts is door het CBR aangewezen.
  • Twijfelt je over jouw rijgeschiktheid? Vraag het CBR dan om een beoordeling. Dan weet je zeker of je wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR beslist dan of jouw rijbewijs nog geldig is.

Op de website van het CBR vind je meer informatie over de procedure bij het CBR. Het CBR brengt kosten in rekening. Ook zijn kosten verbonden aan een eventueel bezoek aan een (huis)arts of medisch specialist. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven.

Verantwoord de weg op willen

Als je deelneemt aan het verkeer, moet je blijven voldoen aan de eisen. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor.

Heb je een rijbewijs, maar verandert jouw gezondheid? Slik je bijvoorbeeld medicijnen? Of heb je sinds kort een aandoening, zoals een ontsteking of ziekte? Dan kan dat invloed hebben op jouw rijgedrag. Misschien is het bijvoorbeeld beter om een tijdje niet te rijden. Het is een goed idee om dit te bespreken met jouw arts.

Je kunt een wijziging in jouw gezondheid doorgeven aan het CBR. Dan weet je zeker of je veilig de weg op kunt.

Meer informatie

Informatie over de procedures staat op de website van het CBR. Ook lees je hier welke aandoeningen invloed kunnen hebben op jouw rijvermogen.

Bron: rijksoverheid.nl