Bij een onderzoek naar jouw rijvaardigheid bekijkt het CBR of je rijvaardig en rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: Je kent de verkeersregels, je kan veilig een voertuig besturen en je bent geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden.

Verantwoordelijk voor veiligheid in het verkeer

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet je daarom volgens de wet ‘rijvaardig’ en ‘rijgeschikt’ zijn.

  • Rijvaardig
    Rijvaardig betekent dat je de verkeersregels kent en dat je veilig een voertuig kunt besturen. Twijfel je of jouw rijvaardigheid nog in orde is? Dan kun je bijvoorbeeld theorie- en/of rijlessen nemen. Dit helpt om jouw kennis en vaardigheid weer op peil te brengen.
  • Rijgeschikt
    Rijgeschikt betekent dat je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Twijfelt je of je nog rijgeschiktheid bent? Bijvoorbeeld omdat je een oogoperatie heeft gehad of last hebt van dementie? Dan is het verstandig met jouw arts te bespreken wat dit betekent voor jouw verkeersdeelname.

Politie vermoedt dat u onvoldoende rijvaardig of rijgeschikt bent

Als de politie vermoedt dat je onvoldoende rijvaardig of rijgeschikt bent, meldt zij dit bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Wat er dan gebeurt, hangt af van de feiten die de politie heeft vastgesteld. Het CBR kan bijvoorbeeld besluiten jouw rijvaardigheid te onderzoeken. Je bent verplicht om aan dit onderzoek mee te werken. Doe je dit niet, dan kan het CBR jouw rijbewijs inhouden.

Ook anderen (familie of bekenden) kunnen aangeven dat het verstandig is om de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid te laten onderzoeken.

Rijvaardigheidsadvieur doet onderzoek rijvaardigheid

Een rijvaardigheidsadviseur van het CBR verricht het rijvaardigheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets. De rijvaardigheidsadviseur beoordeelt uw kennis van verkeerstekens en verkeersregels. Hij kijkt ook of je veilig aan het verkeer kunt deelnemen.

Kosten rijvaardigheidsonderzoek

Vanaf 1 januari 2017 betaal je de kosten voor een verplicht rijvaardigheidsonderzoek geheel of voor een deel zelf. Hoeveel je betaalt hangt af van de aanleiding voor het onderzoek.

Je betaalt alle kosten van het onderzoek zelf als je twee zware overtredingen bent begaan als beginnende bestuurder (puntenrijbewijs). Of als je al twee keer bij het CBR bent geweest voor een verplichte educatieve maatregel gedrag. Dit is een cursus waarbij je leert om veilig deel te nemen aan het verkeer.

In andere gevallen betaal je een deel van de kosten.Je betaalt ook een deel van de kosten bij een verplicht onderzoek naar medische geschiktheid.

Een overzicht van de kosten van de verschillende onderzoeken vind je in de brochure Tarieven van het CBR.

Uitslag rijvaardigheidsonderzoek

Als uit het onderzoek blijkt dat je rijvaardig bent, mag je jouw rijbewijs houden. Het komt ook voor dat je nog een educatieve maatregel gedrag moet volgen. Ben je niet rijvaardig? Dan verklaart het CBR jouw rijbewijs ongeldig.

Als je het niet eens met de uitslag van het onderzoek, dan kunt je een tweede onderzoek aanvragen. Dit onderzoek wordt afgenomen door een andere rijvaardigheidsadviseur van het CBR.